ALV op 5 november


  •   donderdag 19 september 2019

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is wat eerder dan andere jaren. Op dinsdag 5 november al. Uitnodiging en agenda worden vooraf aan alle leden via email gestuurd. In elk geval worden besproken: begroting en contributie 2020, plannen voor 2020, update-voorstel van het Huishoudelijk Reglement. Noteer daarom alvast in je agenda.