Bestuur en commissies

​Ledenadministratie, overleg met gemeente, huur van het zwembad, afspraken met trainers, contacten met de bond, opstellen van begroting, vragen beantwoorden, inspelen op ontwikkelingen, een bestuur heeft heel wat te doen. En activiteiten organiseren zichzelf niet, dus hebben we ook een aantal commissies. Verder zijn er altijd wel ad hoc activiteiten die we zonder vrijwilligers niet kunnen doen. Iedereen die iets wil doen voor de club, is van harte welkom. 
  

Het bestuur


Voorzitter: Peter Maas voorzitter@triathlonclubmaastricht.nl


Secretaris: Filippo Colucci  secretaris@triathlonclubmaastricht.nlPenningmeester: Hugh Blethyn penningmeester@triathlonclubmaastricht.


Commissies

We hebben de volgende commissies:
 
Commissie Aanspreekpunt Omschrijving
Activiteiten   Lei heeft dit als bestuurslid in portefeuille, maar vele leden zijn actief bij de organisatie van de diverse activiteiten. Wil je ook meehelpen, laat het ons weten
Communicatie  Roel Bogaarts Communicatie intern, en extern. Whatsapp-groepen, website, Facebook
Jeugd  Raymond Remmen Alles wat met onze jeugd te maken heeft zoals trainen en activiteiten
Ledenadministratie  Harrie Stienen Registratie TCM- en NTB-lidmaatschappen
Sponsoring  Jeroen Huijskens Samen met bestuur contact en afspraken met bestaande en potentiele sponsors
Teamcompetities  Jeroen van Zoelen Indeling TCM-teams, aanmelding bij NTB, inschrijving bij wedstrijden, afstemming met trainers
Trainen  Berry Moonen Trainingsprogramma's, coordinatie trainers, afstemmen opleidingen, ...
AVG   Voor alles waar een vereniging als de onze moet voldoen mbt AVG-eisen
Website/social media   Contentbeheer en doorontwikkelen website

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement van de club zijn als volgt: