Bestuur en commissies

Ledenadministratie, overleg met gemeente, huur van het zwembad, afspraken met trainers, contacten met de bond, opstellen van begroting, vragen beantwoorden, inspelen op ontwikkelingen, een bestuur heeft heel wat te doen. En activiteiten organiseren zich zelf niet, dus hebben we ook een aantal commissies. Verder zijn er altijd wel ad hoc activiteiten die we zonder vrijwilligeres niet kunnen doen. Dus, iedereen die iets wil doen voor de club, is van harte welkom. 


Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter                       Hans Hendriks        voorzitter@triathlonclubmaastricht.nl
Secretaris                      Edith Remmen       
secretaris@triathlonclubmaastricht.nl
Penningmeester            Job Hendrix            penningmeester@triathlonclubmaastricht.nl
Bestuurslid Activiteiten  Lei Crijns
Bestuurslid Algemeen   Frans Snel

We hebben de volgende commissies:
Commissie Aanspreekpunt Omschrijving
Activiteiten Lei Crijns Lei heeft dit als bestuurslid in portefeuille, maar vele leden zijn actief bij de organisatie van de diverse activiteiten. Wil je ook meehelpen, laat het ons weten
Communicatie Hans Hendriks Communicatie intern, en extern. Whatsapp-groepen, website, Facebook
Jeugd Edwin Dasselaar Alles wat met onze jeugd te maken heeft zoals trainen en activiteiten
Ledenadministratie Hans Hendriks Registratie TCM- en NTB-lidmaatschappen
Sponsoring Jeroen Huijskens Samen met bestuur contact en afspraken met bestaande en potentiele sponsors
Teamcompetities Jeroen van Zoelen Indeling TCM-teams, aanmelding bij NTB, inschrijving bij wedstrijden, afstemming met trainers
Trainen Berry Moonen Trainingsprogramma's, coordinatie trainers, afstemmen opleidingen, ...
AVG Hans Hendriks Voor alles waar een vereniging als de onze moet voldoen mbt AVG-eisen
Website/social media Edith Remmen Contentbeheer en doorontwikkelen website